top of page
Therapie met paarden in Limburg

Doelstellingen

Middels Equine Assisted Therapy wordt gewerkt aan individuele doelen, gericht op persoonlijke ontwikkeling, leren of therapie.

Bij orthopedagogisch werken met paarden wordt gewerkt aan:

Het verleggen en/of accepteren van (eigen) grenzen, verminderen van angst, ontwikkelen van vertrouwen, leren leiding en initiatief nemen,  leren zichzelf te evalueren,  vergroten van doorzettingsvermogen, concentratie en alertheid, vergroten van zelfzekerheid en zelfredzaamheid, eigen aandeel leren zien, erkennen en overwinnen van angst, verhogen van frustratie-tolerantie, regulatie van emoties, gedragsverbetering, ontwikkeling van zelfbewustzijn, eigenwaarde en lichaamsbewustzijn, uitbreiding van communicatieve mogelijkheden en sociale vaardigheden zoals weerbaarheid en assertiviteit, leren samenwerken en rekening houden met anderen, aanleren van structuren en plannen, opbouwen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, accepteren en nakomen van regels, leren hulp te vragen, plezier beleven en actief zijn. Ook motorische vaardigheden worden ontwikkeld zoals balans, evenwicht, grove en fijne motoriek, onafhankelijke spierbeheersing, lichaamsbesef, spierontspanning, oog-hand-coördinatie en senso-motorische vaardigheden en integratie.​

Bij spiegelen met paarden wordt gewerkt aan: Ontspanning en energie, zelfbewustzijn, zelfinzicht, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, lichaamsbewustzijn, contact met eigen mogelijkheden en competenties, gezondheid, grenzen herkennen, erkennen en verleggen, emoties/trauma's verwerken, realistisch denken, contact maken met eigen gevoelens, congruentie bevorderen tussen gevoel en verstand (tussen lichamelijk en verbaal gedrag), in het hier en nu leren zijn, besef van plaats in de ruimte, bevorderen van acceptatie, tevredenheid en sensitiviteit, in contact komen met de innerlijke  beleving en behoeftes, vanuit ontspanning de geest laten ‘wandelen’, rust ervaren en loslaten.

Terug naar hoofdpagina​

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page