top of page

Equine Assisted Therapy

Equine Assisted Therapy is een therapie vanuit een holistische benadering, wat betekent dat niet een enkel onderdeel wordt bekeken of behandeld, maar het geheel. De therapie is geschikt voor klanten met lichamelijke, psychomotorische, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische beperkingen.

Equine Assisted therapy is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarbij het paard als 'co-therapeut' wordt ingezet, die zich richt op het in gang zetten van persoonlijke bewustwording en veranderingsprocessen. Het paard kan hierbij als hulp en spiegel fungeren.

Equine Assisted Therapy behelst het contact met het paard via de verzorging en het actief bezig zijn met of naast het paard in de bak of op de weide (grondwerk). Het paard berijden is enkel een middel en geen doel op zich. Wordt dit ingezet dan spreekt men van therapeutisch paardrijden of orthopedagogisch paardrijden. De klant krijgt opdrachten die hij samen met het paard uitvoert gericht op het opdoen van nieuwe ervaringen en inzichten. Equine Assisted Therapy heeft niets met paardensport te maken. Ervaring met paarden is dus niet van belang om succesvol deel te kunnen nemen aan deze vorm van therapie met paarden. Mensen die zelf al met paarden werken kunnen een verschuiving in de focus van hun interactie ervaren naar meer harmonie en dieper contact met het paard van binnenuit.

Equine Assisted Therapy wordt ingezet als middel voor emotionele en persoonlijke groei. Sessies met paarden bieden de klant een enorm speelterrein van oefen, confrontatie-, en leermogelijkheden. Tijdens deze activiteiten in de buitenlucht, alleen of in groepsverband, geeft elk paard zijn 600 kg krachtige feedback.

Paarden voorzien de klant van prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het leven. Dit ervaringsgerichte proces vindt plaats in een fysiek en emotioneel veilige omgeving.
Bij Equine Assisted Therapy gaat het vooral om de relatie tussen het paard en de klant. Het paard brengt de verandering bij de klant teweeg. Het werken en inter-acteren met een paard daagt de klant uit op gebieden als contact maken, sociale interactie, communicatie, grenzen, leiding geven, focus, werken vanuit denken of gevoel, ontdekken en ontwikkelen van eigen mogelijkheden en verminderen van faalangst. De hulpverlener faciliteert slechts, creëert leerkansen door activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording door open vragen te stellen.

 

Horse and Wisdom - Therapie met paarden - Equine Assisted Therapy - Paarden - Autisme - Hulpverlening - Eetstoornissen - Horse - Therapy - Limburg - Coaching - Spiegelen

Paarden leren de klant als geen ander om werkelijk contact te maken. Niet alleen met een ander, maar ook (juist) met zichzelf. Als hij écht wilt samenwerken vanuit authenticiteit, contact en samenzijn kan de klant een geweldige relatie met paarden opbouwen. Een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. Er ontstaat verbinding en harmonie: 'een samen zijn' ofwel 'samen een zijn' .

De principes van communicatie en leiderschap zijn universeel - dus wat de klant van paarden leert, werkt door in de communicatie met mensen.

 

Wat paarden de klant kunnen leren:
1. Authentiek zijn
2. Contact maken
3. In het hier en nu leven
4. Met zachte ogen kijken
5. Aandachtig zijn
6. Richting geven
7. Ruimte geven (aan)
8. Samen werken​

 

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page