top of page

Kinderen

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar met orthopedagogische en psycho-sociale problematieken, zoals: ASS, ADD, ADHD, NLD, faalangst, hoogbegaafdheid of problemen op het gebied van motoriek, communicatie, emotionele en sociale vaardigheid, pesten, concentratie, leren of (ont-)spanning. Kinderen die willen leren met paarden omgaan op een respectvolle manier. Hoe leven paarden? Wat vinden ze fijn en wat niet? Wat betekent hun lichaamstaal? Hoe kun je leren een goede leider te zijn voor je paard? Door de persoonlijke begeleiding in een ontspannen sfeer leert het kind paarden te begrijpen, maar ook zijn eigen houding en invloed kennen- ook naar mensen toe.

Lees meer.
 

Horse and Wisdom - Therapie met paarden - Equine Assisted Therapy - Paarden - Autisme - Hulpverlening - Eetstoornissen - Horse - Therapy - Limburg - Coaching - Spiegelen - Pony Power voor Kids

Volwassenen

Volwassenen met zeer uiteenlopende vragen of problematiek kunnen bij mij terecht, zoals gering gevoel van eigenwaarde, onzekerheid, angst, depressie, burnout, verlies van levenszin (suïcide-neigingen), vragen rond identiteit, levensfaseproblematiek, dwangmatigheid, verwerking, scheiding, trauma, rouw, levenskeuzes, (partner-) relaties, sociale omgang, maatschappelijke deelname, ziekte en omgang met emoties, grenzen en verlangens. Ook volwassenen die willen leren zichzelf beter te kennen en te ontwikkelen.

Lees meer

Specialisaties

Mijn specialisaties voor zowel kinderen als volwassenen zijn: autismespectrum-stoornissen, eetstoornissen, hoogbegaafdheid en problemen op het gebied van verwerking (onder andere trauma, incest, misbruik, mishandeling, ziekte of verlies).
Verder heb ik brede ervaring in het begeleiden van ouders in de omgang met hun kind en het begeleiden op de lange termijn (levenslooptrajecten), waarbij aansluitend op de vraag over een periode van maanden of jaren ondersteuning geboden wordt op alle levensterreinen.

Lees meer.
 

Pony Power voor Kids

Pony Power voor Kids is een training voor kinderen van 6-12 jaar, waarin ze met hulp van pony's hun sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen.
Op een plezierige manier en rond thema's van de paarden, leren ze in omgang met mij en de paarden spelenderwijs tot ontwikkeling te komen en krijgen de kinderen tools om zich vrijer en prettiger te bewegen vanuit hun eigen kracht en met respect voor de ander en de omgeving.

Met name voor prikkelgevoelige of verlegen kinderen alsook voor hen die het lastig vinden hun emoties onder controle te houden, is deze cursus zeer geschikt.

Lees meer.
 

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page