top of page

Liefde voor paarden

Horse and Wisdom - Therapie met paarden - Equine Assisted Therapy - Paarden - Autisme - Hulpverlening - Eetstoornissen - Horse - Therapy - Limburg - Coaching - Spiegelen

In het omgaan met paarden wordt ik gedreven door en uitgenodigd door liefde voor paarden. Liefde is een enorm krachtig middel om datgene op te brengen wat paarden nodig hebben van de mens: geduld, begrip, authenticiteit, leiding en gevoelsvolle toewijding. Paarden nodigen me uit om niet te oordelen, alert en open te staan, helder waar te nemen en te luisteren – vanuit liefde.
Helaas raakt liefde op de achtergrond in de omgang met paarden zodra er prestaties of status mee gemoeid zijn. Het paard moet voldoen aan verwach-tingen en wordt ondergeschikt gemaakt aan het nastreven van de doelen van de eigenaar.

Horse & Wisdom betreurt deze ontwikkeling en kijkt op een andere manier naar paarden
- Ieder paard heeft een eigen persoonlijkheid – ik erken de waarde van het individu dat het recht heeft gezien te worden in zijn unieke kwaliteiten en aandachtspunten.
- Paarden zijn voor mij een volwaardige samenwerkingspartner – zonder hen is wat wij doen niet mogelijk. Uitsluitend in respectvolle omgang met het paard kan hij volledig tot zijn recht komen en is hij in staat ons te bieden wat hij in zich heeft.

- Niet wij, maar de paarden hebben de wijsheid in pacht, vandaar dat ze mij leren luisteren, volgen en vertrouwen.
- Er kan geen sprake zijn van liefde in harmonie zonder wederkerigheid. Dit betekent dat ik mij zeer bewust ben van mijn aandeel in de relatie en daar zorg en verantwoordelijkheid voor draag.

Bij Horse & Wisdom wordt de relatie tussen mens en paard boven het behalen van doelen geplaatst. De doelen in het werken met paarden zijn altijd afgestemd op het paard en de klant – en grenzen ontstaan daar waar het paard niet leveren kan, wat de klant nodig heeft. Inzet en activiteiten die van het paard gevraagd worden, worden verlangd vanuit instemming en kunnen uitsluitend effect hebben als het paard deze inspanning levert vanuit zijn krachten en met plezier. Plezier heb je pas als je iets doet dat bij je past. Dat geldt voor ons, maar voor paarden even goed.

Liefde voor paarden in de praktijk
Allereerst vraagt het mijn bereidheid de zaken steeds vanuit het perspectief van het paard te bekijken en te luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Want pas als je kunt luisteren, kun je communiceren. En pas als je met elkaar communiceert kunt je een relatie opbouwen. En om met een dier te kunnen communiceren dat zo van ons verschilt, zullen we ons in moeten leven in zijn belevingswereld in plaats van te bouwen op eigen vooronderstellingen en aannames.
Goed, luisteren naar het paard dus. Natuurlijk gaat dat niet zonder vallen of opstaan. Het paard krijgt steeds het voordeel van de twijfel. Ik ben mild en onderzoek vooral wat ik zelf heb gedaan of nagelaten waardoor het paard reageert op een bepaalde manier.
Dit vraagt eerlijkheid om naar jezelf te kijken - in de spiegel.
In mijn benadering van het paard gebruik ik zo weinig als mogelijk, zo veel als nodig. Dit geldt voor de intensiteit van mijn interventies (hulpen) maar ook voor de manier waarop ik een paard leer. Ik leer een paard vanuit vrijheid in verbondenheid en met communicatie als middel. Bepaalde methodes gebaseerd op herhaling, druk, dwang en conditionering zult u bij mij niet tegenkomen. Ik wil geen paard dat slaafs luistert, maar actief leert en keuzes maakt.
En last but not least: ik ken en respecteer het paard. Pas als ik een paard ken in zijn persoonlijkheid, zijn noden en behoeften, zijn kwaliteiten en zwakheden, zijn voorkeuren en misprijzen, pas dan kan ik hem hierin erkennen. Erkennen betekent niet over persoonlijke grenzen gaan, feilloos aansluiten en het beste in hem naar boven halen. Ik vraag van mijn paard niet iets te zijn wat hij niet is, dat zou afbreuk doen aan zijn wezen. Ik vraag ook niets aan mijn paard op momenten dat hij het niet te geven heeft. Hiermee beperk ik mijn mogelijkheden, maar vergroot ik het welzijn van mijn partner! In tegenstelling tot mensen zijn paarden niet in staat af te dingen op hun integriteit: ze zijn wie en wat ze zijn en dat is in mijn ogen een van hun mooiste kwaliteiten. Door mijn paard te nemen zoals hij is betoon ik hem mijn  onvoorwaardelijke liefde. Dat is het mooiste cadeau dat je wie dan ook kan geven - en je kan er van op aan dat je het van je paard terug zult krijgen.
De kunst is daarom je paard zich te laten ontwikkelen zonder afbreuk te doen aan zijn aard.
Pas dan kan je toewerken aan het in mijn ogen ultieme doel: in liefde beide jezelf zijn, respectvol samenwerken en zo aansluiten bij elkaar om tot een maximaal mogelijke groei te komen – samen en als individu. De klant mag hier deel van uitmaken.

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page