top of page
Foto8.jpg

Pony Power voor Kids

Pony Power voor Kids is een uitgebreide sociale vaardigheidscursus ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op sociaal en emotioneel gebied ter bevordering van het zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren.

 

Het jonge schoolgaande kind ontwikkelt zich in met grote stappen. Het school-systeem, de omgeving en de maatschappij leggen al een flinke druk deze kinderen. Een deel van hen raakt overvraagd, overprikkeld, onrustig en voelt zich niet opgewassen om zich staande te houden. Zij kunnen extra steun gebruiken.

 

De lessen bestaan vooral uit samen doen, ervaren en leren op een speelse manier mét pony's in de natuur. Hierdoor ontstaat een diverse en dynamische leeromgeving waarbij alle zintuigen hun indrukken opdoen en het geleerde veel beter opgeslagen wordt.

Leren van en met de pony's - op een ongedwongen en ontspannen manier. De paarden oordelen niet, elke kind wordt gestimuleerd om vooral zichzelf te zijn en zichzelf te vertrouwen om door oefening te ontdekken wat werkt en wat niet. Er wordt aangesloten bij niveau en tempo van het kind.

 

De cursus heeft van oorsprong een duidelijke opbouw en structuur en is bedoeld als groepsaanbod, met daarbij een werkboek met uitleg en oefeningen. Met de mogelijkheid dat ouders dit (deels) met hun kind doornemen thuis doornemen, zodat zij (en andere betrokkenen) goed op de hoogte zijn van de inhoud van het programma. Hierdoor krijgt het geleerde een breed draagvlak en dit verhoogt de effectiviteit.

Ik heb in 2023 besloten Pony Power voor Kids niet meer aan te bieden als groepsmethodiek. Uiteraard kunnen de ervaring hiermee opgedaan en de principes van ervan worden ingezet in individuele sessies met kinderen, waarbij ik en de paarden tegenspeler zijn. 

Hierdoor kan ik veel meer rust, aandacht, maatwerk en diepgang leveren en worden die oefeningen benut welke passend zijn. 

In de Pony Power voor Kids is aandacht voor de volgende doelen:

- Zicht krijgen op eigen krachten en kwaliteiten.

- Contact leren maken met anderen.

- Communiceren vanuit de IK-boodschap die het kind helpt om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil.

- Leren verwoorden van mening en beleving - en dit op adequate manier communiceren.

- Leren luisteren naar de ander en elkaar leren begrijpen.

- Het herkennen van de eigen comfort zone.

- Het bewaken van de eigen grenzen.

- Leren samen werken met anderen - door middel van overleg, taakgerichtheid, rekening houden, enz.

- Leren samen spelen, beurt verdelen, wachten en aanpassen.

De pony's

 

Omdat de sessies met hulp van pony's wordt gegeven en theorie direct gekoppeld wordt aan de praktijk, wordt leren een leuke bezigheid waarin direct zichtbaar wordt in de praktijk, wat in de theorie aan de orde is geweest. 

De pony stimuleert het kind tot het aanleren van gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, dat wil zeggen, reageert op diens gedrag. Pony's geven heel heldere feedback over wat wel en niet werkt - en op het moment dat het kind diens aanpak aanpast, geeft dit ook een ander effect. Hierdoor krijgt het kind inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Het leert zich snel aanpassen door dit direct in de praktijk met de pony te oefenen. Een heel snelle manier van leren dus. Die een zeer positieve enthousiaste houding bij de kinderen losmaakt en hen in enkele weken letterlijk en figuurlijk in hun welbevinden en sociale vaardigheden doet groeien.

 

Het samenzijn met de pony's versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een 'positief' stofje (oxytocine) aangemaakt in de hersenen, waardoor het kind tot rust komt, zorgen even kan vergeten en meer open staat voor ontwikkeling.

 

Er wordt tijdens Pony Power voor Kids niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.  

 

De inhoud

 

De oorspronkelijke cursus bestaat uit 5 volgeladen lessen met elk een eigen thema. De thema's hebben direct verband met hele praktische situaties, waar het kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.

Thema's worden uitgelegd aan de hand van de leefwijze en natuurlijke eigenschappen van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, plaats in de kudde, ruimte innemen, samenwerken, balans vinden). Dit spreekt bij kinderen tot de verbeelding en leidt tot een heel speelse manier om met/van mij en de pony's te leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag met de pony's.

Kinderen komen letterlijk met de pony's in beweging en dit activeert leer- en ontwikkelprocessen. Figuurlijk ontstaat eveneens beweging omdat tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen aangesproken worden. Dit vergroot bewustzijn van het eigen handelen, het eigen zijn en de eigen plek in het geheel. Informatie wordt via deze aanpak veel beter opgeslagen.

De aanmelding

Heeft u interesse, neemt u dan telefonisch contact met mij op. Afhankelijk van uw vraag

kan helder worden in hoeverre de inhoud van Pony Power voor Kids op individuele basis

een juiste antwoord kan zijn op de uitdagingen van uw kind. En hoe u als ouders daarbij

betrokken kunt worden. 

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page