Foto8.jpg

Pony Power voor Kids

Pony Power voor Kids is een uitgebreide sociale vaardigheidscursus ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op sociaal en emotioneel gebied ter bevordering van het zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren.

 

Het jonge schoolgaande kind ontwikkelt zich in met grote stappen. Het school-systeem, de omgeving en de maatschappij leggen al een flinke druk deze kinderen. Een deel van hen raakt overvraagd, overprikkeld, onrustig en voelt zich niet opgewassen om zich staande te houden. Zij kunnen extra steun gebruiken.

 

De lessen bestaan vooral uit samen doen, ervaren en leren op een speelse manier mét pony's in de natuur. Hierdoor ontstaat een diverse en dynamische leeromgeving waarbij alle zintuigen hun indrukken opdoen en het geleerde veel beter opgeslagen wordt.

Leren van en met elkaar en de pony's - op een ongedwongen en ontspannen manier. De paarden oordelen niet, elke kind wordt gestimuleerd om vooral zichzelf te zijn en zichzelf te vertrouwen om door oefening te ontdekken wat werkt en wat niet. Er wordt aangesloten bij niveau en tempo van het kind.

 

De cursus heeft een duidelijke opbouw en structuur. Elk kind krijgt een werkboek met uitleg en oefeningen. Het is de bedoeling dat ouders dit (deels) met hun kind doornemen thuis doornemen, zodat zij (en andere betrokkenen) goed op de hoogte zijn van de inhoud van het programma. Hierdoor krijgt het geleerde een breed draagvlak en dit verhoogt de effectiviteit.

Wat leren de kinderen?

 

Deze leermethode ondersteunt het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

 

In de cursus wordt gewerkt aan de volgende doelen:

- Zicht krijgen op eigen krachten en kwaliteiten.

- Contact leren maken met anderen.

- Communiceren vanuit de IK-boodschap die het kind helpt om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil.

- Leren verwoorden van mening en beleving - en dit op adequate manier met leeftijdsgenootjes te communiceren.

- Leren luisteren naar elkaar en elkaar leren begrijpen.

- Het herkennen van de eigen comfort zone.

- Het bewaken van de eigen grenzen.

- Leren samen werken met andere kinderen - door middel van overleg, taakgerichtheid, rekening houden, enz.

- Leren samen spelen, beurt verdelen, wachten en aanpassen.

 

De pony's

 

Omdat de cursus met hulp van pony's wordt gegeven en theorie direct gekoppeld wordt aan de praktijk, wordt leren een leuke bezigheid waarin direct zichtbaar wordt in de praktijk, wat in de theorie aan de orde is geweest. 

De pony stimuleert het kind tot het aanleren van gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, dat wil zeggen, reageert op diens gedrag. Pony's geven heel heldere feedback over wat wel en niet werkt - en op het moment dat het kind diens aanpak aanpast, geeft dit ook een ander effect. Hierdoor krijgt het kind inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Het leert zich snel aanpassen door dit direct in de praktijk met de pony te oefenen. Een heel snelle manier van leren dus. Die een zeer positieve enthousiaste houding bij de kinderen lostmaakt en hen in enkele weken letterlijk en figuurlijk in hun welbevinden en sociale vaardigheden doet groeien.

 

Het samenzijn met de pony's versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een 'positief' stofje (oxytocine) aangemaakt in de hersenen, waardoor het kind tot rust komt, zorgen even kan vergeten en meer open staat voor ontwikkeling.

 

Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.  

 

De cursus

 

De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een eigen thema. De thema's hebben direct verband met hele praktische situaties, waar het kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.

Thema's worden uitgelegd aan de hand van de leefwijze en natuurlijke eigenschappen van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, plaats in de kudde, ruimte innemen, samenwerken, balans vinden). Dit spreekt bij kinderen tot de verbeeldinge en leidt tot een heel speelse manier om met/van elkaar en de pony's te leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag met de pony's.

 

In deze cursus komen kinderen letterlijk met elkaar en met de pony's in beweging en dit activeert leer- en ontwikkelprocessen. Figuurlijk  ontstaat beweging omdat tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen aangesproken worden. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel. Informatie wordt ook veel beter opgeslagen.

 

Kinderen die deelnemen aan de cursus Pony Power voor Kids leren op zichzelf te vertrouwen, gedrag van zichzelf en van anderen te begrijpen en ze durven hun grenzen te verleggen. Dit nemen ze mee in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

 

Er wordt in kleine en veilige groepjes gewerkt van 2- 6 kinderen - in de leeftijdsgroepen van 6 t/m 8 en 9 t/m 12 jaar.

 

Het Werkboek

 

Elk kind krijgt zijn/haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema's uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen.

De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Het liefst samen met ouders,  broers, zussen of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen. 

De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids op zaterdag, het leeft door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.

 

Overige informatie

 

De cursus is inclusief:

  • 5 lessen van 2 uur met elk een nieuw thema;

  • een uniek eigen Pony Power werkboek;

  • een diploma uitreiking;

  • een verslag voor de ouders;

  • de terugkomdag, ca. 6 weken na het einde van de cursus;

De aanmelding

 

Heeft u interesse, neemt u dan telefonisch contact met mij op. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de leeftijd van de kinderen, kan bekeken worden of er voldoende kinderen zijn om een groep te starten. In overleg met alle betrokken ouders wordt dan een planning gemaakt. De locatie is in principe regio Nieuwstadt of Echt-Susteren - maar zou ook mogelijk elders in Limburg kunnen plaatsvinden in overleg met een collega-coach. Tevens kan ik u dan nader informeren over de kosten.

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom