top of page

Samenwerking

 

Als professioneel hulpverlener ben ik gewend samen te werken en multi-disciplinair te werken (dat wil zeggen, met meerdere mensen betrokken zijn rond een kind, gezin of volwassene) en onderling goed af te stemmen wie wat doet.

 

Al werk ik individueel met een kind, de ouders worden steeds geïnformeerd over de voortgang van het proces. Op hun verzoek neem ik notitie van informatie die er is - zoals onderzoeken die gedaan zijn - en laat ik me ook betrekken in overleg met anderen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat ik aansluit bij een ronde-tafel-gesprek op school om samen na te denken hoe een kind het best geholpen kan worden. Of ik overleg met een huisarts of werkgever, als de betrokkene daar om vraagt. Bijvoorbeeld om vanuit mijn professionele kijk een visie te geven en uit te leggen wat er aan de hand is of waar rekening mee gehouden dient te worden (bijvoorbeeld bij hervatting van werk). Voor mij als hulpverlener is het vanuit afstand vaker makkelijker om zaken daarin helder en kernachtig te benoemen dan voor de persoon zelf.

 

Zeker bij langdurige processen, waarbij ik een kind of volwassene goed heb leren kennen, is het mogelijk om een stuk rapportage te verzorgen naar andere instanties. Daarbij doe ik dan verslag van het proces tot dan toe.

 

Hoe dan ook, veel is mogelijk in samenwerking met personen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs, de arbeid of maatschappelijke instanties.

 

Vergoeding daarvoor is afhankelijk van de vraag en geschiedt in overleg.

Terug naar hoofdpagina

 

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page