top of page
Coaching met paarden - eetstoornissen

Spiegelen met paarden

Spiegelen met paarden is een laagdrempelige manier van therapie voor mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Het richt zich op de vragen, struikelblokken en oplossingen in het hier en nu.

In het spiegelen met paarden leert de klant zichzelf beter kennen. Hij krijgt feedback over zijn eigen (non-verbale) gedrag. Is hij bijvoorbeeld te dominant aanwezig? Durft hij geen grenzen te stellen? Zendt hij dubbele signalen uit waardoor de ander (in dit geval het paard) hem niet of verkeerd begrijpt? Zijn reacties op het paard blijken vaak verassend veel overeen te komen met hoe hij reageert in de omgang met mensen. Door op deze manier te werken met een paard wordt hij zich bewust van zijn valkuilen én kwaliteiten. Er kunnen gedachten of emoties naar boven komen waarvan hij niet eens wist dat hij ze had.

In ons westerse mentaliteit heeft het rationele denken de overhand. De beleving zelf, het gevoel en de emoties zijn hieraan ondergeschikt. Om als mens goed te kunnen functioneren en in balans te komen is er een evenwicht nodig tussen het denken, het gevoel en de emoties. En een betere bewustwording van de beleving zelf. Het paard is uitstekende helper bij dit proces. Veel mensen zijn het contact met de natuur en hun oorsprong kwijtgeraakt. Iedereen is echter onderdeel van die natuur. Het paard vormt de brug om dit contact weer te herstellen.

Paarden leven in het hier en nu en kunnen niet liegen. Ook hebben zij geen vooroordelen en reageren ze instinctief en puur. Het paard spiegelt op zijn eigen subtiele wijze het gedrag van de klant. Zonder oordeel neemt hij waar en reflecteert wat hij waarneemt. Het paard prikt dwars door aangeleerd gedrag en maskers heen en geeft de klant terug wat er werkelijk van binnen gebeurt. In de nabijheid van een paard krijgt de klant de verbondenheid met zijn innerlijk wezen en gevoel aangereikt. Dit geldt voor het bewuste maar vooral het onbewuste deel. Het paard geeft vaak terug wat de klant weglaat. Hij spiegelt verborgen emoties, krachten en valkuilen – dit zorgt voor inzicht, betere zelfkennis en daagt de klant uit om naar zichzelf te kijken.


Door de spiegel die het paard de klant voorhoudt, levert deze therapie mooie, confronterende en vooral waardevolle inzichten op. En dit inzicht leidt weer tot keuzes. Het is een diepgaande leerervaring, die een leven lang in het geheugen van klanten gegrift blijft. Het terugvallen in oude patronen is geringer doordat zij  'aan den lijve' hebben ervaren wat ze anders moeten doen om effectiever te functioneren en meer bij zichzelf te blijven. Het paard is spiegel, partner en katalysator.
Bij spiegelen helpt het paard de klant de realiteit te zien zoals die is en op het moment dat hij accepteert wat er is, ontstaat er vanzelf rust bij het paard. Als het paard voelt dat wat de klant doet ‘echt’ is en in dienst staat van de kudde en het geheel (in plaats van puur uit eigen belang), dan accepteert hij de klant zoals hij is en zal hij hem volgen en zich door hem laten leiden.

‘Wees als een spiegel. Een spiegel zoekt geen dingen op, noch wil hij creëren, maar hij verwelkomt en reageert op alles wat er voor zijn beeld verschijnt’
(Chinese wijsgeer Chuang Tzu).

Paarden doen dit van nature. Ze liegen niet, ze zijn onze oprechte spiegel.

Hoe werkt het?
Paarden zijn vluchtdieren en gericht op de overleving van de kudde. Voor hun veiligheid communiceren ze onderling door middel van lichaamstaal (immers; een verbale taal is op een steppe met roofdieren gevaarlijk). Hun zintuigen zijn uiterst gevoelig en gespecialiseerd in het lezen van lichaamstaal van soortgenoten, maar ook de lichaamstaal van roofdieren. Ze moeten kunnen peilen wat de ander van hen wil, wie er onderling de leiding heeft en of een roofdier op jacht is of toevallig voorbij loopt. Zo kijken paarden ook naar mensen.
Een paard weet in een fractie van een seconde met wie hij in de bak staat. Een paard weerspiegelt feilloos het gedrag, de innerlijke toestand en de intenties van de klant. Bijvoorbeeld of hij snel zijn positie opgeeft, grenzen durft te stellen of echt leiding durft te nemen. Het paard zal hem dit laten zien door zijn lichaamshouding en gedrag.
Spiegelen met paarden is een krachtig 'paardenmiddel' om zichzelf tegen te komen, uit te dagen en je te ontwikkelen. De klant kan er veel van leren als hij open staat voor feedback op zijn eigen, non-verbale gedrag. Als hij in het dagelijks leven tegen zaken aan loopt en zoekt naar aanknopingspunten om ander gedrag te ontwikkelen. Deze therapie is daar bij uitstek geschikt voor.

Moet je ervaring met paarden hebben?
Ervaring met paarden is voor deze vorm van therapie niet belangrijk. De paarden worden door de klant niet bereden of getraind. Het paard wordt ingezet als middel om de klant iets over zichzelf te leren. De opdrachten die hij krijgt doet hij lopend in de bak. Ook klanten met angst voor paarden kunnen veilig met het paard werken. In de praktijk blijkt dat eventuele angst voor paarden snel overwonnen wordt door de rustige wijze van therapeutisch werken vanuit vertrouwen.


Hoe ziet een sessie spiegelen met paarden eruit?
In een kort oriënterend gesprek leren we elkaar kennen en komen de thema's en vragen aan bod die de klant zou willen uitzoeken met het paard. Vervolgens mag hij een paard uitkiezen waar hij mee wil werken. Daarna werkt hij samen met het paard in een afgesloten ruimte. De klant krijgt opdrachten die te maken hebben met zijn persoonlijke thema. Hij begint met contact maken met het paard. De manier waarop hij dat doet bepaalt het vervolg. Van het paard en de hulpverlener krijgt hij feedback op zijn (non-verbale) gedrag. De hulpverlener fungeert als 'ondertiteling' voor het paard en stelt gericht vragen.
Tijdens of na je sessie met het paard kijken we terug op wat er gebeurd is en wat dat voor effect had. We koppelen het geleerde terug naar de persoonlijke vraag of thema van de klant en zoeken parallellen tussen wat er tijdens de sessie gebeurde en zijn dagelijks leven.

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page