Coaching Limburg

Therapeutisch werken met paarden

Paarden spreken door hun handelen en hun houding de wil van de klant aan. Zij nodigen uit tot zelfreflectie en positief, duidelijk, consequent en empathisch gedrag. Ze vragen om duidelijke grenzen en testen consequent gedrag. Maar ook of de klant bereid is om zich te verdiepen in hun wezen, hun bewustzijn. Ze tonen pas respect als de klant ondubbelzinnig leiding kan geven. Ze leren de hem contact te maken met zijn gevoel en maken hem bewust van datgene wat hij uitstraalt in zijn houding, persoonlijkheid en lichaamstaal.

Bij een liefdevolle omgang gaan paarden makkelijk een vriendschap met de klant aan. Kinderen kunnen zich bij paarden identificeren met een wezen dat kracht en ontzag inboezemt, vriendelijk is en bereid is graag te werken. De verzorging van paarden stimuleert de hen tot het nemen van verantwoordelijkheid en het kunnen uiten van hun affectie. Paarden bieden een veilige manier aan om hechting aan te gaan vanwege hun onvoorwaardelijke acceptatie.

Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met gedragsproblemen veel baat kunnen hebben met de omgang met dieren. Het bleek dat deze kinderen beter hun emoties (zoals woede) overweg konden en zij meer zelfcontrole kregen en voor het eerst verzorgende taken goed aan konden.

Paarden doorlopen net als de mens verschillende ontwikkelingsfasen, maar blijven lang ‘steken’ in de puberteitsfase (zelfs het volwassen paard). Juist daarom zijn de paarden uitermate geschikt om het fenomeen puberteit te spiegelen en te oefenen.

Paarden leren de klant als geen ander om werkelijk contact te maken. Niet alleen met een ander, maar ook (juist) met zichzelf. Als hij écht wilt samenwerken vanuit authenticiteit, contact en samenzijn kan de klant een geweldige relatie met paarden opbouwen. Een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect.Er ontstaat verbinding en harmonie: een samen zijn. De principes van communicatie en leiderschap zijn universeel dus wat de klant van paarden leert, werkt door in de communicatie met mensen.

 

Wat paarden de klant kunnen leren:
1. Athentiek zijn
2. Contact maken
3. In het hier en nu leven
4. Met zachte ogen kijken
5. Aandachtig zijn
6. Richting geven
7. Ruimte geven (aan)
8. Samen werken​

 

​Voor wie zich echt meer wil verdiepen in Equine Assisted Therapy verwijs ik naar mijn eindwerkstuk Hulpverlenen met paarden. Dit is een bron aan informatie aangaande de achtergrond van mijn werk met paarden, de methodieken, mijn visie en mijn persoonlijk proces.

Zelf heb ik enorm veel geleerd van documenten van anderen, vandaar dat ik deze informatie beschikbaar wil stellen voor iedereen.

Met het verzoek bij gebruik daarvan altijd de bron en mijn naam te vermelden.  

​ 

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom