top of page
Autisme en eetstoornissen

Therapieverloop

Het aantal sessies is afhankelijk van hulpvraag en problematiek.

Bij spiegelen met paarden kan een enkele sessie al diepgaande indrukken achterlaten en voldoende inzicht bieden om weer zelfstandig verder te kunnen. Een proces van persoonlijke ontwikkeling of verwerking vraagt meerdere sessies. Groei- en leerprocessen van kinderen beperken zich meestal tot 5-10 sessies. Tenzij het bijvoorbeeld een kind met een autismespectrumstoornis betreft dat moeilijk automatiseert.

Bij complexere problematiek en psychiatrie kan een langdurig proces gewenst zijn om tot goed eindresultaat te kunnen komen.

Tijdens een eerste kennismaking waarbij zicht ontstaat op de situatie van de klant, eventuele problemen en de hulpvraag wordt bekeken wat hierop het beste zou kunnen aansluiten. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over het verloop van de therapie.

Tijdens de eerste sessie wordt kennis gemaakt met het paard/de paarden, de manier van werken, spelregels, enz. Er is aandacht voor het opbouwen van een relatie met het paard en de hulpverlener, zodat de klant op zijn gemak kan wennen aan deze nieuwe situatie.

In de sessies zijn bepaalde vaste elementen (zoals begin en afronding) die rust geven en overzicht, maar ook nieuwe elementen worden toegevoegd om het leerproces te stimuleren. Concrete invulling van de sessies is voor een groot deel in overleg met de klant - van jong tot oud.

Aan het eind van elke sessie is een kort evaluatiemoment, evenals na enkele sessies, om tijdig het proces te kunnen bijstellen en in te spelen op nieuwe of veranderde hulpvragen.

 

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page