top of page
Therapie met paarden Limburg

Volwassenen

Equine Assisted Therapy is in wezen geschikt voor elke volwassene die wil leren over wie hij werkelijk is of die wil werken aan een probleem of situatie waar hij zelf niet uit komt.

De basis wordt gevormd door het aangaan van een relatie tussen de klant, het paard en mij als hulpverlener, de driehoekssituatie.  In elke sessie wordt de klant in het werken met het paard de mogelijkheid geboden de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Ontdekken, bewust worden, inzicht krijgen zijn leidende thema’s. In de therapie staan de ervaringen en de waarnemingen in het hier en nu centraal. Soms leidt dit naar pijnlijke thema’s uit het verleden, of wordt de klant geconfronteerd met jezelf in hoe je contacten en relaties aangaat en vorm geeft.

Equine Assisted Therapy gaat ook over het letterlijk in beweging komen en waarbij de klant zich bewust wordt van wat hem innerlijk beweegt door contact te maken met zijn lichaamsgevoel. Er is een onlosmakelijke verbondenheid tussen denken, voelen en doen die maakt hoe hij zichzelf en de wereld om hem heen ervaart en hoe hij zichzelf hierin positioneert.
Equine Assisted Therapy geeft de mogelijkheid tot uitdaging, het verleggen van grenzen en het opdoen van nieuwe ervaringen. Elk moment geeft de gelegenheid om in een volgende situatie anders te reageren, nieuwe ervaringen op te doen en andere keuzes te maken. De hulpverlener helpt de vertaling te maken naar het dagelijks leven door de koppeling van de therapie naar de actualiteit van de eigen leefwereld.

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page