top of page
Foto14.jpg

Vriendenprogramma

Het vriendenprogramma (Friends Resilience) is een preventie- en behandel-programma voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Dr. Paula Barrett heeft dit cognitief gedragstherapeutisch programma ontwikkeld, om kinderen vaardigheden aan te leren waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties kunnen aanpakken om zo hun emoties beter te kunnen reguleren.

Problemen met emotieregulatie is de grootste oorzaak van psychische  problematieken bij kinderen / jongeren, zoals angst, neerslachtigheid, depressie, piekeren, langdurige stress, etc.

Tevens versterkt dit programma het zelfvertrouwen, verbetert het de sociale weerbaarheid en zorgt het voor algehele betere emotionele veerkracht om adequaat om te kunnen gaan met de uitdagende momenten in het leven.

Het vriendenprogramma biedt handvatten voor onder andere:

 • Het ontwikkelen van een growth-mindset

 • Oplossingsgericht te denken

 • Inzicht in (gezonde) vriendschappen

 • Omgaan met en reguleren van (heftige) gevoelens zoals boosheid, stress, spanningen, angst, neerslachtigheid, piekeren etc.

 • Versterken van het zelfvertrouwen en veerkracht

 • Inzicht in een steunnetwerk en om hulp leren vragen

 • Het aanpakken van negatieve gedachten

 • Leren door ervaring en versterken van eigen kracht

 

Daarnaast is het eigenlijk voor ALLE kinderen. Omdat ze “life skills” aangereikt krijgen waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Het jonge schoolgaande kind ontwikkelt zich met grote stappen. Het school-systeem, de omgeving en de maatschappij leggen al een flinke druk deze kinderen. Een deel van hen raakt overvraagd, overprikkeld, onrustig en voelt zich niet opgewassen om zich staande te houden. Zij kunnen extra steun gebruiken.

 

Het vriendenprogramma biedt een duidelijk omschreven programma om een diversiteit aan problematieken aan te kunnen pakken, waarbij niet alleen de kinderen / jongeren ondersteund worden, maar ook ouders handvatten krijgen aangereikt om hun kind zelf thuis te begeleiden bij de problematiek die speelt.

Van ouders wordt verwacht dat ze tussen de lessen door thuis met de kinderen oefenen en helpen bij thuisopdrachten. Bij de training hoort een werkboek.

Het programma maakt gebruik van cognitieve gedragstherapie, lichaamsgericht werken, ervaringsgericht leren, positieve psychologie en systemisch denken.

Ik ben gecertificeerd trainer voor alle leeftijden (5 - 18 jaar).

Opbouw van de training

Het vriendenprogramma neemt de kinderen aan de hand van de letters VRIENDEN mee op reis om te leren hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties beter te leren kennen en aan te pakken.

 

Ze leren tevens om vrienden te zijn met  zichzelf.
 

De letters staan voor het volgende:

Voel je gevoelens: Leren (her)kennen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen. Woorden leren geven aan wat ze voelen en hun lichaamsseintje te leren herkennen bij gevoelens van angst, spanning, stress, boosheid, verdriet, blij zijn.

Rust en ontspan: Leren hoe ze diverse methodes in kunnen zetten om zichzelf weer tot rust te krijgen als gevoelens de overhand nemen. Kinderen leren hierbij ook te onderzoeken wat voor hen goed werkt om te ontspannen en stress/spanningen zo rustiger te maken.

Ik kan het, ik kan het zo goed mogelijk proberen: Het verschil leren tussen gedachten en gevoelens en hoe gedachten invloed hebben op deze gevoelens. De kinderen leren om de niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten waardoor ze zich beter gaan voelen. Tevens leren ze dat ze zelf kunnen kiezen waar ze de aandacht op vestigen: “wat aandacht krijgt groeit”.

Een stappenplan: Je hoeft iets dat je lastig of spannend vindt niet in 1 keer te doen. Juist door het op te delen in kleinere stappen, hierbij de ontspanningsoefeningen te gebruiken en de helpende gedachten in te zetten kan je leren om het rustig en in kleine stapjes aan te gaan. Tevens leren de kinderen dat er verschillende oplossingen kunnen zijn voor een probleem: oplossingsgericht denken.

Naasten: Wie staat er om jou heen als steunteam? Kinderen leren na te denken over wie hun steunfiguren (kunnen) zijn, wat ze belangrijk vinden in vriendschappen, hoe ze zelf een goede vriend kunnen zijn en ze leren nadenken over wie hun rolmodel is van wie ze kunnen leren.

Doe je oefeningen: Het leren toepassen van het geleerde in diverse situaties.

EN ontspan: herhaling en een positieve afsluiting.

Deze training is wetenschappelijk bewezen effectief en erkend door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en The World Health Organisation (WHO) . Hier vind je daarover meer informatie.

Bekijk hier de video van Dr. Paula Barrett over de waarde van het vriendenprogramma (Engels)

 

Het vriendenprogramma is evidence based -  bij jarenlang wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het onderstaande effecten heeft:

 • Het helpt depressie verminderen bij kinderen.

 • Verbetert de zelfregulatie van emoties.

 • Ontwikkelt het positief denken.

 • Helpt angsten de baas te worden.

 • Reduceert spanning en stress.

 • Het versterkt zelfvertrouwen.

 • Versterkt het vermogen om met stress om te gaan.

 • Versterkt het vermogen om met angst om te gaan.

 • Vergroot de capaciteit om woorden te geven aan gevoelens.

 • Verstevigt de weerbaarheid.

 

Verder is het zeer compleet, omdat het voor een heel scala aan problematieken werkt! 

Terug naar hoofdpagina

Vriendenprogramma.jpg

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page