top of page

Langdurige processen

Belangrijkste intentie is de klant het gevoel te geven er niet alleen voor te staan! - Dat iemand met hem mee wandelt, door een wat lastige fase in zijn leven.

Langdurige processen zijn vooral geïndiceerd bij bepaalde problematiek. Een eenduidige vraag of afgebakend probleem is soms al in een enkele sessie naar tevredenheid beantwoord danwel opgelost. Bij meervoudige problematiek of stoornissen die diep ingrijpen in meerdere levensterreinen van de persoon, is het wenselijk dat de klant gedurende een langere periode van maanden of wellicht langer dan een jaar begeleid wordt. Te denken valt aan levensloopbegeleiding van mensen met een ontwikkelingsstoornis (autismespectrum- stoornis) of aan een proces van herstel van een eetstoornis (die eveneens alle levensterreinen sterk beïnvloed). Waarvan bekend is dat dit een lange adem vraagt en het meeste resultaat behaald wordt als aangesloten wordt bj het tempo van de klant. Enorme angst, weerstand, ontkenning, twijfel en onzekerheid maken het vrouwen zeer lastig om grote stappen te nemen. Geduld, erkenning, ruimte en vermijden van druk zijn in mijn begeleidingen altijd zeer effectief gebleken voor het behoud van de relatie en uiteindelijk ook voor het resultaat. Bij autismespectrumstoornissen is het niet anders. Grote moeite met automatisering, inzicht en daadkracht maken dat veel herhaling en geduld nodig is om kinderen met autismespectrumstoornissen iets aan te leren. Voordeel is, dat als het er eenmaal goed in zit, het ook blijft hangen. Dit betekent dat heel bewust nagedacht dient te worden over wat je een kind wilt leren en hoe. Er bestaan immers altijd uitzonderingen - en dan? Dan heeft het kind vaker zelf niet de flexibiliteit tot aanpassing aan de context. 

Naast Eetstoornissen en autismespectrumstoornissen zijn er bepaalde levensfasen waar sommige kinderen moeilijk doorheen komen, zoals de puberteit. Het kan dan prettig zijn gedurende langere periode dit kind ondersteuning te bieden om hem door die fase heen te loodsen. Ook de stap naar zelfstandigheid kan op deze manier heel goed begeleid worden.

Langdurige begeleiding kenmerkt zich door een frequentie die afgestemd is op behoefte. Kort na aanmelding - dan is vaker de behoefte aan ondersteuning groot - is het mogelijk dat er wekelijks tot tweewekelijkse contacten zijn. Na verloop van tijd wordt die frequentie afgebouwd - naar eens per maand of eens per 6 weken een contact. Een zogenaamde vinger aan de pols. Tenzij de situatie om intensivering van contact vraagt. Afsluiting van de hulpverlening geschied altijd heel geleidelijk. Naar eens per 2 of 3 maanden. Dan over een poos nog eens telefonisch contact, om te horen hoe het gaat. Zodat degene de kans krijgt om rustig te ontdekken in hoeverre er in het eigen systeem voldoende draagkracht en mogelijkheden zijn om zelfstandig verder te kunnen.

Ons doel in deze begeleidingen is de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de klant te laten, zodat die ondanks dat een vertrouwde werkrelatie ontstaat, zijn eigen onafhankelijkheid blijft voelen en meer en meer gesterkt wordt in eigen kunnen. Het is niet de bedoeling zaken van de klant over te nemen - in tegendeel. We willen een sparringspartner, een steuntje in de rug, een eerlijke spiegel of een stimulans zijn - bij de stappen die de klant zelf graag zetten wil.

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page