top of page

Specialisaties

Vanuit mijn beroepservaring als psychiatrisch maatschappelijk werker en mijn persoonlijke levenservaring heb ik sterke affiniteit ontwikkeld op het gebied van autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, ouderbegeleiding en begeleiding van langdurige processen. Kern in deze specialisaties is enerzijds dat ze een beroep doen op mijn niet veroordelende, geduldige manier van werken. Ik ben in staat in elk proces de kleinste verandering op te merken en deze te waarderen in de klant, hetgeen motiverend werkt, ook bij processen waar geen grote stappen gemaakt worden - zoals bij autismespectrum- of eetstoornissen. Met respect voor de klant, laat ik hem zijn eigen tempo volgen en eigen keuzes maken in zijn proces.

Als ervaren ouderbegeleider weet ik goed aan te sluiten bij zeer uiteenlopende visies op opvoeding. Zonder beschuldiging of oordeel, stimuleer ik ouders om op een eerlijke manier te kijken naar het effect van hun handelen. Hier wordt het hele gezinssysteem in mee genomen, immers, een probleem staat niet op zichzelf.

Horse and Wisdom - Therapie met paarden - Equine Assisted Therapy - Paarden - Autisme - Hulpverlening - Eetstoornissen - Horse - Therapy - Limburg - Coaching - Spiegelen

Autismespectrumstoornissen

Horse and Wisdom - Therapie met paarden - Equine Assisted Therapy - Paarden - Autisme - Hulpverlening - Eetstoornissen - Horse - Therapy - Limburg - Coaching - Spiegelen

Eetstoornissen

Vanuit werkzaamheden in een expertisecentrum voor autisme (2e lijns GGZ) heb ik me geprofileerd op het gebied van pervasieve ontwikkelingsstoornissen ofwel autismespectrumstoornissen, zoals klassiek autisme, PDD-nos, Asperger Syndroom en aanverwante ontwikkelingstoornissen. Kenmerkend voor al deze stoornissen is dat ze diep ingrijpen in het totale functioneren van de persoon en dus op alle levensterreinen. Lees meer.

 

Ik heb een brede ervaring op het gebied van begeleiding van  meisjes en jonge vrouwen met eetstoornissen zoals anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge-eating disorder en aanverwante stoornissen. Bij jongere vrouwen worden de ouders hier veelal bij betrokken. Het overwinnen van een eetstoornis is een moeizaam proces, waarbij veel van betrokkenen en hun gezinnen gevraagd wordt. Lees meer.

 

Gezinsbegeleiding - Hetty Koenraads

​Ouder en kind sessies​

Ouder en kind sessies vormen een brede gezinsbegeleiding waar naast het orthopedisch werken met het kind, ouderbegeleiding wordt aangeboden aan de ouders. In gesprek met ouders ga ik samen op zoek naar antwoorden op belemmeringen die zich in de thuis- of gezinssituatie voordoen. De informatie uit de therapie-sessie met het kind worden daarin mee genomen en omgekeerd. Deze wisselwerking biedt een meerwaarde. Lees meer.

 

Horse and Wisdom - Therapie met paarden - Equine Assisted Therapy - Paarden - Autisme - Hulpverlening - Eetstoornissen - Horse - Therapy - Limburg - Coaching - Spiegelen

Langdurige processen

Langdurige processen zijn soms noodzakelijk en niet te voor- komen. Vanuit een holistische en systemische visie op problemen en hulpverlening ontkom ik er niet aan om verbanden te zien en verder te kijken dan de oppervlakte. Geen 'kant en klaar recept' van 5 gesprekken, zoals helaas vaak het aanbod van tegenwoordig.

Ik ben bereid met u een lang proces te gaan - zo lang als nodig is -

​gericht op zelfstandig handelen en onafhankelijkheid. Lees meer.

Foto21.jpg
Hoogbegaafdheid

Horse & Wisdom heeft een ruime ervaring in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Bij kinderen met autisme of eetstoornissen komen wij ze veelvuldig tegen. Maar ook onder hen die zeer sensitief en bewust zijn. Een opleiding en meerdere cursussen op dit gebied maken het mogelijk om echt anders te kijken naar en om te gaan met deze doelgroep - ze vragen een andere blik opdat ze goed begrepen wordenLees meer.

Gezinsbegeleiding - Hetty Koenraads
​Aandacht voor pesten​

Horse & Wisdom heeft expertise op het gebied van pesten en trauma-verwerking. Als hulpverlener ben ik daarom aangesloten bij de Stichting Aandacht voor Pesten. Dit is een landelijk steunpunt op het gebied van Pesten. Wij zijn er voor de gepeste, de omstanders en ook voor de pester. De Stichting informeert op hun website kinderen, jongeren, volwassenen, waaronder ook ouderen uitgebreid pesten, waar hulp gevonden en ervaringen van anderen. Lees meer.

Foto21.jpg
Online trainingen

Horse & Wisdom heeft expertise op het gebied van online begeleiding in de vorm van intensieve training gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Deze is op maat gemaakt en kan meerdere onderdelen omvatten:

Acceptance & Commitment Therapie en/of Mindfulness met accenten op zelfcompassie, creativiteit, omgaan met ziekte en herstel, stress en burn-out, bewegen of meditatie.

Te volgen in eigen tempo, van waar je ook woont. Lees meer.

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page