top of page

Ouder en kind sessies

Ouders doen vreselijk hun best en zijn diep teleurgesteld in zichzelf als dit niet goed genoeg blijkt te zijn.

Ouder en kind sessies zijn gebaseerd op een systeemgerichte aanpak, waarbij ingespeeld wordt op de wisselwerking tussen ouders en kind. Een kind staat immers niet op zichzelf, maar wordt beïnvloed door ouders en overige gezinsleden. En omgekeerd heeft het kind invloed op zijn ouders en de rest van het gezin. Ouder en kind sessies zijn met name geschikt als in de aanpak of opvoeding van het kind zaken niet als vanzelf gaan. Dit kan zijn doordat uw kind door hoe hij is veel aandacht en energie vraagt, maar ook andere factoren in en om het gezin kunnen maken dat de opvoeding als zwaar ervaren wordt, zonder dat het gewenste resultaat bereikt wordt.

Kinderen met hun eigen problematiek vragen behoorlijk wat van ouders. Van nature weten ouders wat het beste is voor hun kind. Toch kunnen er situaties ontstaan of periodes zijn waarin ouder en kind in cirkels blijven draaien, zonder verder te komen. Frustratie, ongeduld, het gevoel niet verder te komen, het idee dat er niet naar je geluisterd wordt, het er alleen voor staan, de machteloosheid en het gevoel grip verloren te hebben, drijven ouders regelmatig tot wanhoop. Zeker alleenstaande ouders hebben het niet gemakkelijk in de opvoeding van kinderen. Horse & Wisdom wil hen tot steun zijn.

Hoe krijgt dat vorm?

Het kind wordt begeleid middels orthopedagogische sessies met het paard - waarbij gewerkt wordt aan individuele leerdoelen. Op die manier kunnen we hem ander gedrag aanleren en beter leren kennen wat betreft karakter, sterke en zwakke kanten - wat werkt en wat niet. Die kennis nemen we mee in gesprek met de ouders.

De ouders krijgen ondersteuning middels pedagogische gesprekken - waarbij veel aandacht is voor doelen die ouders met dit kind zouden willen bereiken op het niveau van de ouderlijke relatie, acceptatie van gezag, stimuleren van ontwikkeling, gezamenlijk plezier en onderling begrip. Daarbij is aandacht voor het gehele gezinssysteem. Dus ook de relatie met broertjes en zusjes, hoe aandacht en energie te verdelen, hoe om te gaan met uitzonderingen of verschillen in begripsniveau en nodige aanpak, het verminderen van onderlinge ruzie of jaloezie en het stimuleren van samenspel en harmonie.


De informatie in contact met het kind en de ervaringen die we met hem opdoen, wordt ingebracht in de begeleiding van de ouders. De hulpverlener zoekt samen met ouders naar mogelijkheden om voor hen belangrijke gezinsdoelen te bereiken. Uiteraard op een manier die bij hen past. Omgekeerd nemen we de vragen en knelpunten van de ouders mee in contact met het kind en werken we aan zaken waarvan we weten dat die in de thuissituatie voor problemen zorgen.

Ouders en kind worden ondersteund in een goede transfer van nieuw aangeleerd gedrag naar de thuissituatie, door middel van oefeningen of huiswerk, terugkoppeling, bespreking van wat wel en niet werkt en regelmatige opvolging van de situatie.

Totdat ouders en kind zelfstandig verder kunnen weer kunnen.

In bijzondere situaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om ouders bij de kindsessie aanwezig te laten zijn of omgekeerd een gesprek te hebben met ouders en kind samen. Indien ouders dit wensen zijn ouder-kind-gesprekken of gezinsgesprekken mogelijk op reguliere basis.

Terug naar hoofdpagina

Equine Assisted Therapy

Horse & Wisdom

bottom of page